OM OSS
 
Med lang erfaring som elverksjef, fartstid som elektriker i utenriksfart, og elektroinstallatør på flere plattformer  i Nordsjøen, har vår dalige leder, Sverre Norstein en solid kunnskap om betydningen av en sikker strømforsyning.
 
For test av elektriske anlegg, særlig for båter, men også for nødaggregater for anlegg på land som er helt avhengig av tilstrekkelig nødstrøm når den vanlige strømforsyningen svikter, har vi utviklet belastningsutstyr tilpasset de lokale forhold.
 
Våre største oppdragsgivere er skipsverft, generator- og tavleleverandører, men vi har også levert utstyr for bruk i undervisningen ved maritime skoler.
 
Vårt belastningsutstyr brukes ved de fleste skipsverk langs kysten fra Brevik til Kirkenes.

MEDIA

Skipsrevyen.no

http://www.skipsrevyen.no/artikler/artikler-1-2009/28961.html

Næringsbygg: 

http://www.nb-avisen.no/artikler/714

 English versjon
 
 
 
 (C) Lastbank.no 2006. All rights reserved.  All photos are copyrighted material. Standard disclaimer applies.