PRODUKTER

 

 

NLB for Sjø- og ferskvann regulering

 

Modellen produseres nå i 1.5, 3.0 og 5.0 MW.

I et tilstrekkelig dimensjonert vannledningsnett er denne type lastbank en svært god løsning. Lastbanken gir en stabil belastning og en trinnløs regulering, samt at den krever lite vedlikehold ved riktig bruk.

Modellen krever en væskegjennomstrømning på 6 l/sek pr. MW. Tilgangen på ferskvann må minst være halvparten av det totale væskebehovet for at systemet og reguleringen skal fungere optimalt.

De oppgitte effekter gjelder for spenninger fra 440 V til 690 V.
Ved lavere spenning vil det bli noe lavere maksimallast.

 

Last ned Produktdatablad 1,5 MW
Last ned Produktdatablad 3 - 5 MW

 

NLB Direkte i sjø

Modellene produseres nå i 4.0 og 5.0 MW

Der det er dårlig tilgang på ferskvann, kan lastbanker brukes direkte i sjø. Reguleringen foregår her ved å senke og heve elektrodene i sjøen. Elektrodene føres gjennom kanaler av kompositt, og kommer først kontakt med sjøvann ca. 50 cm under overflaten. Moderate bølger vil i liten grad påvirke belastningen.

Ved for mye ferskvann i overflaten eller ved for store bølger, kan lastbanken plasseres i en egnet beholder og plasseres på land. Sjøvann kan da pumpes inn i beholderen fra et større dyp der saltinnholdet er riktig.
Se bilde av vår aluminiumsbeholder.

De oppgitte effekter gjelder for 440 V og 690 V.

 

Last ned Produktdatablad

 

NLB i berøringssikker utførelse

Modellene produseres nå i 4.0 MW.

Denne modellen benytter samme prinsipp som beskrevet ovenfor, men istedenfor å henge lastbanken i sjøen, blir den plassert i en beholder der det blir pumpet sjøvann gjennom. Her reguleres belastningen ved å føre elektroder gjennom isolerende kanaler med i veskebeholderen. For å unngå berøring med spenningsførende deler er den plassert i et beskyttende deksel av kompositt.

Fordelen med denne berøringssikre utførelsen er at man står friere med henblikk på plassering på verftsområdet. 

 

 

 

 

 

 

 English versjon
 
 
 
 (C) Lastbank.no 2006. All rights reserved.  All photos are copyrighted material. Standard disclaimer applies.