Vi yter også bistand ved funksjonsprøving og testing av elektriske anlegg. Ulike stedlige forhold gjør at enkelte lastbanker gjør jobben bedre enn andre, og vår erfaring blir ofte benyttet for at funksjonsprøvingen skal forløpe optimalt.

Ta gjerne kontakt med oss for leie eller kjøp av lastbank.

 

E-post: einar@lastbank.no
Mob: 982 20 451

 English versjon
 
 
 
 (C) Lastbank.no 2006. All rights reserved.  All photos are copyrighted material. Standard disclaimer applies.